BILDPOLICY


PRIS

Vårt timpris ligger på 1300 kr/h för företag. Moms på 25% tillkommer på alla priser. Minimum debitering är 1 h. Vid kväll-& helgjobb tillkommer en kostnad om 20%.

En korrvända ingår i priset, ändringar utöver detta debiteras enligt timtaxa.

Prisförslag och offerter är alltid ungefärliga och uppskattade. Om förutsättningarna ändras eller om nya önskemål görs innan eller under fotograferingsprocessen på så sätt att det innebär antingen mer eller mindre arbete, kan pris komma att korrigeras.

Vid fotografering som innebär längre bilresor tas en fast kostnad om 500 kr ut för reseersättning/slitage. Detta är istället för timtaxan. Timtaxan börjar när vi är på plats. 

Vi tar betalt via faktura 20 dagar.

VILLKOR

Bildköparen erhåller användningsrätt till bilden, dvs. en licens att använda bilden i enlighet med överenskommelse. Vid friköp får kunden använda bilden fritt utan tidsgräns och till vilka ändamål som önskas samt att Klarabilden inte har rätt att sälja bilden vidare.

Kunden får aldrig manipulera bildens innehåll utan tillstånd. Vid önskemål om förändringar ska detta ske i diskussion med Klarabilden.

Klarabilden har alltid rätt att publicera sina bilder som referens i marknadsföringssyfte, exempelvis på hemsida, facebook, i portfolio. Om du inte samtycker till detta får du meddela oss.

Vi har alltid rätt att namnges vid publicering av våra bilder. I största möjliga mån ska Klarabildens namn anges, undantag är om det är tekniskt omöjligt. Bilderna får inte visas i sådant sammanhang där andra aktörers bilder kan missuppfattas som Klarabildens.

Ett fotografi där identifierbar person förekommer på bilden ansvarar uppdragsgivaren för att sådant tillstånd finns som enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används, exempelvis i kommersiell reklam respektive på internet.